Nyamfowa 3:16

ପଢ଼ନ୍ତୁ

Nyamfowa 3:16

ଏହି ମୂଲ୍ୟ ର ସତ୍ୟ "ଶୂନ" ହୁଅ. English: A lie is a very expensive thing to maintain English: Honesty

Nyamfowa 3:11

ପଢ଼ନ୍ତୁ

Nyamfowa 3:11

ଭଗବାନ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରେମ. #ଭଗବାନ #ପ୍ରେମ #ନ୍ୟାୟ